Onze middelen

Stap voor stap werkt Lichtpunt verder aan de werking van de organisatie, dit is niet altijd gemakkelijk gezien alles wat men wil doen geld kost.
Lichtpunt is dan ook constant op zoek naar sponsors en vrijwilligers om deze werking te ondersteunen en te garanderen.
Om deze vzw draaiende te houden is er behoefte aan 3 belangrijke zaken.

1. Bestaansmiddelen
2. Vrijwilligers
3. Samenwerkingsverbanden

Financiële en materiële middelen

 • Financiële giften zijn meer dan welkom, ook wij betalen huur, elektriciteit, onderhoud, water, verzekering,…van de 25000 euro die Zelzate jaarlijks ontvangt aan subsidies voor armoedebestrijding vloeit er helaas niks af naar Lichtpunt.
  Elke euro die overblijft wordt geïnvesteerd in toekomstige Lichtpunt-projecten.
 • VZW Lichtpunt heeft zich contractueel aangesloten bij de voedselbank van Oost-Vlaanderen waar het grootste deel van het voedsel wordt opgehaald, dit is gelegen in Eke.
  De voedselpakketten zijn afhankelijk van wat de Oost-Vlaamse voedselbank zelf binnenkrijgt van grote winkelketens.
  Na een lange weg hebben wij in maart 2016 ook groen licht gekregen om voedsel te kunnen krijgen binnen de verdeelsleutel vanuit de Europese unie (POD Maatschappelijke integratie). Gezien wij momenteel meer dan 150 personen bevoorraden betekent dit voor Zelzate dat we op jaarbasis een toelevering krijgen van ongeveer 25 duizend kilogram voeding. Deze levering bestaat vooral uit basisproducten zoals melk, gepelde tomaten, confituur, rijst,…
 • Verder zijn er de giften van lokale handelaars die bv vers brood, groenten, aardappelen of vlees voorzien. Helaas is 1 van onze toeleveranciers onlangs gestopt met de winkel waardoor we momenteel geen of weinig vlees, kaas en boterhambeleg kunnen aanbieden. Er wordt door onze vrijwilligers bij wijze van spreken geronseld bij de plaatselijke middenstand om extra zaken te bekomen voor de gezinnen in armoede.
 • Tweedehandskleding en speelgoed : Dit krijgen we grotendeels van particulieren en kan afgegeven worden tijdens de openingsuren.
  Iedereen is welkom in de winkel om er leuke tweedehandsspulletjes op de kop te tikken.
  Er is een aanbod van kleding, speelgoed, schoenen, juwelen, huisraad,…

Vrijwilligers

Samenwerkingsverbanden

Vzw Uit De Marge
Steunpunt voor werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
Maatschappelijk kwetsbare kinderen (en hun ouders), tieners, jongeren
www.uitdemarge.be

Jeugdopbouwwerk Zelzate
Suikerkaai 4
9060 Zelzate
https://www.facebook.com/jow.zelzate?fref=ts

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen (Huis van het Kind)Kwetsbare gezinnen met jonge kinderen
Elke woensdag gezinsdag van 9u tot 17u in BOC Klein Rusland, Schoolstraat 18, 9060 Zelzate
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen Kastanjeplein 1, 9060 Zelzate
https://www.facebook.com/woensdaggezinsdag
http://www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be

Gemeentelijke jeugddienst Zelzate
Kinderen en jongeren
Suikerkaai 4
9060 Zelzate
09/342 20 29 (rechtstreeks nummer)
jeugddienst@zelzate.be
www.jeugddienstzelzate.be
www.facebook.com/jeugddienst.zelzate?ref=tn_tnmn

Jeugdraad Zelzate
Alle kinderen en jongeren van Zelzate.
Meer specifiek de jeugdverenigingen (zowel leden als leiding) en jongerenbewegingen.
jeugdraadzelzate@hotmail.com
Jeugdraad Zelzate
Suikerkaai 4
9060 Zelzate

Gemeentelijke basisschool De Krekel
gok.dekrekel@scarlet.be
dekrekelzorg@scarlet.be (kleuterafdeling)
Tel: 09/ 344 63 39
De Krekel
Emiel Caluslaan 9
9060 Zelzate
dekrekel@scarlet.be

Basisschool De Reigers
Leegstraat 2
9060 Zelzate
gok-zorg@dereigers.be
09 345 59 56

Vrije Basisschool Sint-Laurens Zelzate-West
Assenedesteenweg 115
9060 Zelzate
laptopzorg@slzw.be
09/3440032 (tijdens de schooluren)

Vrije Basisschool St. Laurens
Patronagestraat 52
9060 Zelzate
Tel: 09/345 59 95
Emailadres: secretariaat@basila.be
www.basila.be

Groep INTRO vzw -Team KIDZ Meetjesland
Maatschappelijk kwetsbare jongeren
Oostveldstraat 1 9900 Eeklo
09/238 12 66 – 0498/174 834
Joris.winderickx@groepintro.be

RCGG Eeklo – Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen en/of psychiatrische stoornissen en hun context(en).
Specifieke werking (coverteam) m.b.t. volwassen personen met een verstandelijke beperking en hun context(en).
Tieltsesteenweg 10
9000 Eeklo
09 377 18 61
cgg.eeklo@rcgg.be
www.rcgg.be/eeklo.html

CAW Gent-Eeklo (Centrum Algemeen Welzijnswerk)
Welzijns- en Relatieteam
Voor jongvolwassenen en volwassenen, in het bijzonder voor mensen die maatschappelijk minder kansen krijgen.
We verwijzen zorgzaam naar privé-hulpverlening als mensen daar de financiële mogelijkheden voor hebben. In het kader van gezinsproblemen nodigen we ook kinderen uit.
Cliëntsysteem: individueel, koppels, gezinnen
Onthaal Gent
Openingsuren: maandag tot vrijdag 9u-13u
Op afspraak Oude Houtlei 124, 9000 Gent tel 09 265 04 00
onthaal.gent@cawoostvlaanderen.be
Onthaal Eeklo
Openingsuren: maandag en woensdag 9u-12u
Op afspraak Zuidmoerstraat 136 – 1 , 9900 Eeklo tel 09 377 39 39 onthaal.eeklo@cawoostvlaanderen.be

CAW Oost-Vlaanderen – JAC/Jongerenonthaal Gent
Alle jongeren tussen 12-25 jaar en intermediairen
JAC/Jongerenonthaal Gent
Holstraat 23
9000 Gent
09 265 04 70
jac.genteeklo@cawoostvlaanderen.be
www.jacoostvlaanderen.be

Inburgering Oost-Vlaanderen
Mensen die in aanmerking komen om een inburgeringstraject te volgen
www.oostvlaanderen.inburgering.be
Trajectbegeleider Inburgering loket Zelzate: 09/321 86 38

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING | ODiCe
De doelgroepen zijn lokale besturen, instellingen, diensten, hulpverleners en vrijwilligers die in contact komen met etnisch-culturele minderheden of er vragen over hebben.
Tel. 09 267 68 11
Dok Noord 4d001 | 9000 Gent
www.integratie-inburgering.be
http://www.odice.be

Vzw Thuishulp – Reddie Teddy – De Pop-up Club
Aanstaande ouders
Ouders met kinderen tot 4 jaar
https://www.facebook.com/DePopupClub?fref=ts
consultatiebureaus.bmovl@bondmoyson.be
Tel. 09 333 57 26

Kind en Gezin
Aanstaande ouders
Met extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbare zwangere vrouwen
Gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar
Met extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen
regiohuis.lokeren@kindengezin.be
Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 (nationaal tarief)
Elke werkdag bereikbaar tussen 8 en 20 uur.
Op www.kindengezin.be vind je heel wat informatie, brochures, filmpjes en nuttige adressen.

VDAB – Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Alle werkzoekenden (met geldige verblijfsdocumenten), alle werkend werkzoekenden en alle werkgevers.
Teamverantwoordelijke VDAB Zelzate
09 326 89 60 of 0478 777 220

MOBiL Team Meetjesland
Samenwerkingsverband tussen PC Sint-Jan-Baptist Zelzate en PC Sint-Jan Eeklo
Volwassenen tussen 18 jaar en 65 jaar met een complexe langdurige psychische / psychiatrische problematiek
www.psygent.be
MOBiL Team Meetjesland
Oostveldstraat 1
9900 Eeklo
09/376.97.21

Cvba Wonen
Kandidaat huurders met beperkt inkomen
Huurders
Kandidaat kopers
Sociale leningen
Sociale Dienst
Tel: 09/344 54 59
www.cvbawonen.be

Ocmw (openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn)
Sociale dienst:
Elke werkdag in de voormiddag van 9u – 11.45u
op dinsdag van 14u – 19u
Sociaal en administratief centrum:
Onthaal/algemeen nr: 09/342 29 20