Visie en toekomstperspectief

Elk mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving.
Vanuit deze visie vertrekt Lichtpunt.
Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingsmechanismen, het heeft invloed op elk aspect van het dagelijkse leven, het is niet enkel een kwestie van gebrek aan financiële middelen.
Huisvesting, onderwijs, voeding, gezondheidszorg, sociale contacten…bij armoede komen al deze basisrechten in het gedrang.

Liever zou Lichtpunt geen reden van bestaan hebben want wij vinden het onaanvaardbaar dat armoede in onze huidige maatschappij steeds groter wordt.
In Zelzate is het kinderarmoedecijfer het hoogste van België, 7% van de kinderen leeft er onder de armoedegrens.
In België leeft 15% van de bevolking in armoede.
Ieder mens heeft recht op geluk en dient in eigenwaarde behandeld te worden.

Het recht op een menswaardig bestaan kan er enkel komen als we voor solidariteit kiezen. Bestrijden van armoede vraagt een engagement van ons allemaal, zowel armen als niet-armen.
Onze visie is om mensen te helpen en te ondersteunen om voor zichzelf een betere toekomst uit te bouwen.

Wij zijn constant op zoek naar activiteiten om mensen samen te brengen, doelgerichte ondersteuning te bieden, te streven naar betere situaties en bepaalde projecten uit te werken.

Vooral de kinderen staan voorop in deze doelstelling.

Zo worden er via het samenwerkingsverband met jeugdwelzijnsoverleg vanaf september opnieuw contacten gelegd met de zorgcoördinatoren van de verschillende onderwijsnetten om te kijken hoe de meest maatschappelijk kwetsbare kinderen kunnen ondersteund worden.
Wij willen als vereniging verder, hebben de basis en de wil om te groeien. We willen werken aan de uitbouw van de vrijwilligerswerking en ondersteuningsvlakken zowel voor doelgroep als medewerkers.
Samen kunnen we werken aan een betere wereld voor iedereen.

VisieBijhorendeFoto