Praktisch

U geeft uw vrije tijd, uw deskundigheid, uw enthousiasme. Wij wensen ervoor te zorgen dat u als vrijwilliger uw taken op een prettige manier kan uitvoeren.

 • Ondersteuning en begeleiding
  Wij bieden de nodige inwerktijd en begeleiding hierin.
  Wij staan achter vorming en actieve inbreng van de vrijwilligers om de werking te verbeteren of  te optimaliseren.
 • Onkostenvergoeding
  Tegenover uw inzet staat geen vergoeding of salaris.
  In principe maakt u als vrijwilliger geen onkosten, tenzij vooraf besproken en goedgekeurd door de verantwoordelijke.
  In het laatste geval kunnen deze volledig terugbetaald worden.
 • Verzekering
  Als vrijwilliger aangesloten bij Lichtpunt bent u verzekerd voor ongevallen.
  Verwittig in geval van schade Lucien Van de Velde (0479/730537), hij zal het nodige doen dit aan te geven aan de verzekering zodat u vergoed kan worden.
 • De wet op het vrijwilligerswerk
  Als organisatie garanderen wij u, dat we de wet op het vrijwilligerswerk steeds op de voet volgen en er ten allen tijde voor zullen zorgen , dat u als vrijwilliger in orde bent met de wetgeving.
  De vrijwilligerswet wil dat zoveel mogelijk mensen vrijwilligerswerk kunnen doen. Ze heeft daarom een aantal drempels weggewerkt. Toch moeten een aantal vrijwilligers eerst papieren in orde maken. Het gaat om personen die een vervangingsinkomen ontvangen. Wie bruggepensioneerd, leefloon trekkend is, een uitkering ontvangt van het ziekenfonds of werkloos is, heeft er alle belang bij om samen met de verantwoordelijke vrijwilligerswerking na te gaan of u met alles in orde bent voor u start met het vrijwilligerswerk.