Werking

De vzw is vanaf het startmoment in 2013 nog in groeifase waarbij we, stap voor stap en soms heel moeizaam, moeten blijven groeien.

Wij doen op dit moment twee keer per maand een voedselbedeling in ons huisje gelegen aan de Assenedesteenweg 117, waarbij de mensen een voedselpakket kunnen krijgen, naargelang de grootte van het gezin. Deze voedselpakketten zijn op heden uitgegroeid, zodat men toch verschillende maaltijden kan ondersteunen.
Aansluitend kunnen de mensen die om een voedselpakket komen, mits een symbolische bijdrage van 1€, winkelen in onze tweedehandswinkel waar zij zich kunnen voorzien van de nodige kleding, eventueel wat speelgoed en klein huishoudelijk materiaal.
Wij krijgen soms ook berichten van mensen die bepaalde meubelen willen afstaan, hierover wordt ook gecommuniceerd met onze gebruikers.
We bedelen ook in regelmaat basisbehoeften op vlak van hygiëne zoals zeep, tandpasta, waspoeders, Pampers,…

We hebben een samenwerking met Pc Sint-Jan-Baptist, waarbij een sociaal programma is uitgewerkt met het oog op mensen tewerk te stellen, als voorbereiding en passend binnen een re-integratietraject. Ook staan we open voor een Artikel60 regeling waarbij mensen een bepaalde periode onder begeleiding worden tewerkgesteld. Deze mensen kunnen op die manier na de tewerkstelling opnieuw in de reguliere arbeidsmarkt ingeschakeld worden.
Er is een samenwerking met dienst inburgering waarbij mensen worden aangetrokken om mee te werken als vrijwilliger. Op deze manier helpen we mensen te integreren door met hen samen te werken en Nederlands aan te leren.

Veel tijd wordt gespendeerd aan het werven van inkomsten om te overleven.
Gezien we geen gestructureerde inkomsten hebben, noch financiële steun van gemeente of OCMW moeten we constant werken om fondsen te werven.
Momenteel hebben we een oud huisje aan de Assenedsesteenweg117 toebedeeld gekregen die door verschillende vrijwilligers een grondige opknapbeurt heeft gehad. Nu kan iedereen die is ingeschreven er om een voedselpakket komen en dit in ontvangst nemen in huiselijke sfeer. Een huisje waar de toegangsdrempel zeer laag is.
Er is in de tweedehandswinkel een ruimte voorzien waar men rond de tafel kan gaan zitten om iets te nuttigen en vooral een warme babbel onder elkaar te hebben.
De gesprekken die hier aan de tafel doorgaan, krijgen alsmaar meer betekenis voor ons als organisatie en binnen onze werking.
Dit is ook de plaats waar de vraag naar activiteiten kan besproken worden.